แต่งภาพสวยด้วยคำสั่ง Filter

คำสั่งกลุ่ม Filter จะช่วยปรับแต่งภาพให้มีลักษณะที่พิเศษออกไปจากเดิม ซึ่งใน Photoshop ก็มี Filter แบบต่าง ๆ ให้เราเลือกใช้งานมากมายค่ะ  Filter ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน Menu Filter
การจัดเก็บจะแบ่งกลุ่มของ Filter ออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ให้เลือกใช้งานตามต้องการ ดังนี้

1. Artistic Filter ปรับเเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงานให้กลายเป็นภาพในลักษณะของภาพเขียนทางศิลปะ ที่ถูกวาดขึ้นด้วยสีชนิดต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์หรืออุปกรณ์ในการลงสีแบบต่างๆ

2. Blur Filter ปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงานให้เกิดความพร่ามัว

3. Brush Strokes Filter ปรับเปลี่ยนรูปภาพในพื้นที่ทำงานธรรมดาๆให้กลายเป็นภาพในลักษณะของภาพที่เขียนด้วยฝีแปรงลักษณะต่างๆ หรือแต่งด้วยแปรงระบายสี

4. Distort Filter ปรับเปลี่ยนภาพบิดเบือนตำแหน่งของ Pixel หรือบิดรูปภาพให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทำให้ภาพดูบิดเบี้ยว หรือการเปลี่ยนแปลงรูปทรง

5. Noise Filter ปรับเปลี่ยนภาพในเป็นจุดหรือเม็ด

6. Pixelate Filter ปรับเปลี่ยนจุด Pixel ของภาพให้เป็นไปในลักษณะต่างๆ

7. Render Filter ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพใหม่

8. Sharpen Filter ปรับเปลี่ยนความคมชัดของภาพ

9. Sketch Filter ปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงานให้กลายเป็นภาพที่ดูมีมิติขึ้นจากเส้นสายในภาพ ในลักษณะของภาพวาดหยาบๆ ,ภาพร่างหรือภาพที่วาดจากดินสอชนิดต่างๆ

10. Stylize Filter ปรับเปลี่ยนภาพให้มีลักษณะโดยรวมของภาพแตกต่างกันออกไป เช่น การทำภาพนูน,การแตกภาพเป็นก้อน 4 เหลี่ยม 2มิติหรือ3มิติและการไล่สีตามขอบภาพเป็นต่น

11. Texure Filter ปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงาน โดยจะทำการเพิ่มส่วนที่เป็นลวดลายพื้นผิวและมิติให้กับภาพ

การเรียกใช้ Filter จาก Filter Gallery


Credit : ThaiwebParty.com