การปรับขนาดรูปภาพ (Image Size)

การปรับขนาดรูปภาพและการเพิ่มพื้นที่ทำงาน

การปรับขนาดรูปภาพ (Image Size)
          การปรับขนาดของภาพสามารถทำได้ทั้งให้ใหญ่ขึ้นและเล็กลง แต่ มักไม่นิยมทำกันเพราะไม่ได้ทำให้คุณภาพของภาพสูงขึ้นแต่อย่างใด ภาพที่ปรับให้ใหญ่ขึ้นความคมชัดจะลดลงไปมาก ตามกำลังขยายที่ปรับตั้ง แต่สำหรับการปรับภาพให้เล็กลงนั้น ภาพจะสูญเสียรายละเอียดไปบ้าง
เนื่องจากภาพมีขนาดเล็กนั่นเอง และจะได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงไปด้วย
การปรับขนาดภาพใน Photoshop CS4 ทำได้โดย เลือกคำสั่ง Image–>Image Size
1 Pixel dimensions บอกขนาดของภาพเป็นพิกเซล  และขนาดความกว้างและความสูงของภาพปัจจุบัน
- สามารถปรับขนาดความสูง ได็โดยใส่ตัวเลขในช่อง Height
-และปรับความกว้างใหม่โดยใส่ตัวเลขในช่อง Width

2 รูปแบบการย่อ-ขยาย
Constrain Proportions เมื่อถูกเลือกแล้ว ขนาดของภาพที่เปลี่ยนไปจะมีสัดส่วนเช่นเดียวกับภาพต้นฉบับเสมอ
Resample Image นั้น ถ้าไม่ถูกคลิ๊กเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ภาพต้นฉบับได้เลย

การเพิ่มขอบเขตของภาพ (Canvas Size)

Canvas Size เป็นปรับขนาดพื้นที่ของขอบภาพให้กว้างขึ้น หนาขึ้น ทำได้โดยเลือกคำสั่ง Image–>Canvas Size1.การกำหนดขอบเขตใหม่ของภาพ

-สามารถปรับขอบเขตของภาพให้กว้างขึ้นได้โดย ใส่ตัวเลขบอกขนาดขอบเขตที่ต้องการ ในช่อง Width
-สามารถปรับขอบเขตของภาพให้สูงขึ้นได้โดย ใส่ตัวเลขบอกขนาดขอบเขตที่ต้องการ ในช่อง Height

2.เลือกทิศทางของการปรับขอบเขตของภาพ (Anchor)


3.เลือกสีพื้นหลังสำหรับขอบเขตที่เพิ่มขึ้นมา


Credit : ThaiwebParty.com